visiotech_pic_sub_page_communication_smallNykyaikaisen yrityksen viestinnässä puhelinjärjestelmä ja asiakaspalveluratkaisut ovat tärkeässä asemassa. Puhelinjärjestelmiä ovat perinteinen puhelinjärjestelmä, VOIP puhelinjärjestelmä, mobiilivaihde tai näiden kaikkien yhdistelmä. Useassa näissä pitää ottaa huomioon myös asiakkaan IT-ympäristö. Nykypäivän puhejärjestelmät hyödyntävät jo suureksi osaksi IT-infraa. Ratkaisumme kattavat molemmat osapuolet ja asiantuntijamme kertovat miten helpoiten ja kustannustehokkaimmin asiakasyritykset voivat ottaa uudet ja tehokkaat puhepalvelimet käyttöönsä.

IP / VOIP Vaihde

IP-vaihde on osa yrityksen IT-lähiverkkoa. Liitännät yleiseen puhelinverkkoon kulkevat organisaation internetliittymän kautta konesaliin, jossa sijaitsevat puhepalvelimet. Konesalista puhelut yhdistetään yleiseen puhelinverkkoon. Visiotech tarjoaa VOIP-järjestelmän palveluna. Etuina ovat vaihteen alhaiset alkukustannukset, muunneltavuus ja operaattorikulujen poistuminen.

Tutustu

Mobiilivaihteet

Mobiilivaihde on puhdas operaattorin viestintäratkaisu, jossa päätelaitteina käytetään matkapuhelimia. Puheenreititykset tapahtuvat operaattoreiden keskuksissa. Etuna voidaan mainita paikasta riippumattomuus sekä helppo käyttöönotto. Visiotech toimittaa myös operaattoririippumattomia mobiilivaihteita joihin voidaan vapaasti valita halutun operaattorin matkapuhelinliittymät.

Tutustu

Perinteinen puhelinjärjestelmä

Tämä ratkaisu sijaitsee fyysisesti asiakkaan tiloissa. Liitännät yleiseen puhelinverkkoon tapahtuvat paikallisen operaattorin linjoja pitkin: esimerkiksi ISDN-linjoja tai vaihdeliittymää pitkin. Etuna on monen kymmenen vuoden tuotekehitys, joka on tehnyt perinteisistä puhelinjärjestelmistä erittäin luotettavia pitäen sisällään monipuoliset toiminnallisuudet. Haittoina puolestaan pidetään mm. raskasta alkuasennusta, vanhenevaa laitteistoa ja muuntautumiskykyä.

Tutustu

Monikanavainen asiakaspalvelu

Monikanavaisella asiakaspalvelulla parannetaan asiakaspalvelua ja sitä kautta asiakaskokemusta. Contact center eli monikanavainen asiakaspalveluratkaisu skaalautuu kaikenkokoisiin tarpeisiin, eikä se vaadi laiteinvestointeja.

Tutustu

Visiotech & Asiakasyritys

Visiotech kartoittaa yhdessä asiakkaan kanssa organisaation viestintätarpeen. Visiotech ei ole sidottu vain yhteen puheratkaisuun, vaan paras saattaa olla esimerkiksi muutamien yllä olevien ratkaisujen yhdistelmä.

Tilatkaa veloitukseton ICT kartoitus tästä.