Lähituella tarkoitetaan asiakkaan tiloissa tapahtuvaa tietoteknisten laitteistojen ja ohjelmistojen asennus- ja huoltotehtäviä. Yleisiä ylläpitotehtäviä ovat mm. työasemien ja niiden ohjelmistoihin liittyvät asennustehtävät, verkon aktiivilaitteiden huolto- ja korjaustoimenpiteet ja ylläpidettävän IT-ympäristön ongelmien ratkaisu.

Lähituen hyötyjä

  • Ulkoistamalla tietotekniset ylläpitopalvelut yritys voi rauhassa keskittyä liiketoimintaansa
  • Helpottaa ylläpitokustannuksien budjetointia ja ennustettavuutta
  • Tehostaa henkilökunnan työajan käyttöä, kun IT-ongelmiin saa nopeasti apua
  • Päätöksenteko laitehankinnoissa helpottuu