DMZ (demilitarized zone) on tietoturvaa parantava verkkoalue, joka sijaitsee yrityksen sisäverkon ja Internetin välissä.

Verkkoalueelle sijoitetaan yleensä julkisia palvelimia. Verkkoalueen tehtävänä on estää pääsy yrityksen sisäverkkoon julkisen verkon kautta. Tämä toteutetaan useinmiten niin, että yrityksen työntekijöillä on kuitenkin pääsy verkkoalueeseen sisäverkosta.

DMZ-verkkoalueeseen sijoitettavia palvelimia ovat esim.
WWW-, FTP-, News-, SMTP- ja DNS–palvelimet.

DMZ-verkon käyttö yllämainituissa ratkaisuissa on erittäin suositeltavaa.

dmz_verkko