Mikä on Voip / IP-puhelinjärjestelmä?

VOIP on lyhenne sanoista: Voice over Internet Protocol. Tämä on termi tekniikalle, jolla puhetta voidaan siirtää reaaliaikaisesti Internetin
tai muun ip-protokolla käyttävän verkon yli.

Käytänössä tämä siis tarkoittaa puhelinjärjestelmää, joka hyödyntää yrityksen nettiyhteyttä vastaanottaessa ja soittaessa puheluita. IP- puhelinjärjestelmän avulla saavutetaan huomattavia säästöjä perinteisiin ISDN-pohjaisiin puhelinjärjestelmiin verrattuna.

Lue lisää IP puheratkaisun mahdollisuuksista