Tietosuojaselosteet (rekisteriselosteet)

Tietosuojaseloste (ent. rekisteri- ja tietojärjestelmäseloste) on samalla rekisteriseloste ja henkilötietolain edellyttämä informointiasiakirja. Rekisterinomistajaa tai muuta vastuuhenkilöä pyydetään kertomaan tarvittavat tiedot rekisterin verkkosivuilla.

Visiotech Finland Oy:n tietosuojaselosteet

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin.

Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679). Visiotech Finland Oy:n käytössään olevat asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävien henkilörekisterien tietosuojaselosteet ovat alla.

Tietosuojaseloste Asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste Henkilörekisteri

Rekisteriseloste Käyntikorttirekisteri

Rekisteriseloste Laskutusrekisteri

Rekisteriseloste Potentiaaliset asiakkaat

Tietosuojaseloste Sopimusrekisteri

Tietosuojaseloste Sähköpostilista