Visiotech 24/7 Verkonvalvonta

Visiotechin verkonvalvontapalvelu on toteutettu osittain SNMP‐protokollaa ja muita siihen liittyviä tekniikoita hyödyntämällä.

Valvonta toteutetaan tietoturvallisesti korkealla suojaustasolla tai salattua yhteyttä hyödyntäen. Visiotechin ja asiakkaan välinen verkkoyhteys voidaan rajata koskemaan vain SNMP‐liiikennettä. Tietoturvaa on mahdollista lisätä entisestään tekemällä lisämäärityksiä verkkoyhteydelle, esimerkiksi sallimalla liikennöinti vain tiettyyn verkko‐osoitteeseen.

Alla lyhyesti esimerkkejä, mihin valvontamme taipuu:

  • Palomuurin valvonta
  • Internetliittymän valvonta (mm. Packetloss)
  • Sähkönkulutuksen valvonta
  • Kylmälaitteiden lämpötilojen valvonta
  • Kosteusprosentin valvonta
  • Palvelimen kovalevyn täyttökapasiteetin valvonta
  • Palvelimen muistinkäytön valvonta
  • Kytkimen valvonta

Kaikki tämä valvonta on täysin reaaliaikaista. Valvonnasta näemme myös esimerkiksi sähkönkulutuksen nousun verrattuna edelliseen vuoteen. Tarvittaessa voimme tietystä valvonnasta lähettää asiakkaalle tekstiviestinä hälytyksen ja myös ”cleared” vian poistumiskuittauksen.

Alla muutamia esimerkki kuvia valvonnastamme:

valvontakapasiteetti

valvonta_2