Visiotech Finland IT-ylläpidon keskeisimpänä tavoitteena on korkea asiakastyytyväisyys ja sitä kautta pitkäkestoinen asiakassuhde. Tämän ehdoton edellytys ovat hyvät tuotteet ja palvelut sekä hyvin toimiva Yritystuki ja IT-ylläpito

Visiotech IT tuki käsittelee IT-ylläpidon tukipyynnöt, tilaukset ja muut yhteydenotot viiveettä ja varmuudella. Sähköposteihin ja puheluihin pyritään aina vastaamaan nopeasti. Vaikeisiinkin asioihin tartutaan ripeästi.

Kaikki IT-ylläpidon yhteydenotot ja toimeksiannot kirjataan palvelupyyntöinä CRM-järjestelmäämme, jossa niitä käsitellään määritellyn prosessin mukaisesti aina työn valmistumiseen asti. Asiakasta informoidaan tarvittaessa työn etenemisestä. IT Tuki annetaan joko lähitukena tai kustannustehokkaana etätukena.

CRM-järjestelmäämme kirjaamme myös kaikki asiakkaille toimittamamme tuotteet ja palvelut, jolloin niihin liittyvä tieto on helposti asiakaspalvelijoidemme saatavilla. Tämä mahdollistaa nopean palvelun ongelmatilanteissa.

Visiotech yritystuki ja IT-ylläpito on kaikkien sopimusasiakkaiden käytössä.

IT-ylläpito palvelupyyntöjen käsittelyprosessi: Esimerkkinä asennustehtävä

1. Yhteydenotto – asiakas ottaa yhteyttä Visiotech Yritystukeen sähköpostilla tai puhelimitse
2. Kirjaaminen –palvelupyyntö kirjataan CRM-järjestelmäämme. Asiakas saa kirjaamisesta kuittauksen sähköpostilla.
3. Selvitys ja resurssien varaaminen – asennusta varten tarvittavat tiedot ja resurssitarpeet selvitetään ja työtehtävä lisätään työjonoomme
4. Aikataulutus – asiakkaan kanssa sovitaan sopiva ajankohta asennukselle ja informoidaan asennuksen eri vaiheista
5. Työn valmistuminen – Asiakalle ilmoitetaan, kun asennus on saatu valmiiksi. Palvelupyyntö merkitään käsitellyksi.

palvelupyynnon_prosessikaavio

IT tuki hyödyt

  • IT ylläpitopalvelu säästää kustannuksia
  • IT tuki parantaa tutkitusti henkilöstön työtyytyväisyyttä
  • Pitkäaikainen kumppanuus auttaa ymmärtämään asiakasyrityksen IT ympäristöä ja kehittämään sitä
  • Yksilöllinen palvelu. Oma yhteyshenkilö IT asioihin
  • Kiinteä kuukaushinta johon sovitetaan asiakasyritykselle sopiva määrä ylläpitoa